پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊شيوه درج شاپا در پيايندهاي غير چاپي
روي پيايندهاي غير چاپي مثل نوار، كاست و غيره اين شماره بايد به همان طريق كه گفته شده روي تمامي محلهايي كه به آساني قابل رؤيت باشد، چاپ شود. مثلاً روي جعبه، محفظه، برچسب داخل و غيره. در ميكروفيش‎هاي پيايندي، شماره بايد در باريكه بالاي فيش كه بخش معرفي ميكروفيش روي آن قرار دارد، و نيز روي برچسبها (اگر داشته باشد) درج شود. در پيايندهاي الكترونيكي (اعم از لوح فشرده يا منابع الكترونيكي پيوسته) شماره بايد در اولين صفحه نمايش، نزديك عنوان و در راهنماي اصلي (main menu) ظاهر شود. در لوح فشرده درج اين شماره بر روي خود لوح و قاب آن ضروري است
login