پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊شيوه چاپ شماره
توجه داشته باشيد كه شماره «شاپا» يك بار براي هميشه به هر عنوان پيايند داده مي‎شود. مادامي كه پيايند بدون هيچگونه تغيير در عنوان منتشر مي‎شود، شماره شاپا نيز تغيير نخواهد كرد. ناشران موظفند شماره شاپا را در محلي كه به راحتي قابل رؤيت باشد، چاپ كنند. سازمان بين‎المللی استاندارد (ISO) توصيه می‎کند که شماره شاپا هميشه همراه با چهار حرف ISSN روی همه شماره‎هاي نشريه چاپ شود. مناسب‎ترين محل برای درج اين شماره در نشريات فارسي «بالای سمت چپ جلد»، و در نشريات لاتين «بالاي سمت راست جلد» نشريه است. اين شماره از هشت رقم تشكيل شده است. بين چهار رقم اول و چهار رقم دوم يك خط فاصله گذاشته مي‎شود. مثل: ISSN 1735-1162
login