پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ نشاني مركز ملي شاپا ايران چيست؟
سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مرکز ملي شاپا (ISSN) بزرگراه شهيد حقاني (غرب به شرق) بلوار کتابخانه ملي تهران 1537614111 تلفن: 81623053 - 88644061 (021) دورنگار: 88644061 (021) پست الكترونيكي: issn@nlai.ir وب سايت: www.shapa.ir
login