پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ آيا به هر شماره از يک پيايند، شماره شاپاي جديد تعلق مي گيرد؟
خير. شماره شاپا براي هر پ‍يايند تا زماني که عنوان آن تغيير نکند، ثابت است.
login