پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ آيا به هر يك از فرمتهاي انتشار يك پيايند يك شماره شاپاي جداگانه اختصاص مي‎يابد؟
بله. فرض مي‎كنيم يك پيايند هم زمان با چند فرمت، هم به صورت چاپي، هم به صورت اينترنتي (تمام متن)، وهم بر روي لوح فشرده منتشر مي‎شود، ضمناً نسخه الكترونيكي آن نيز مرتباً توسط پست الكترونيكي براي مشتركان ارسال مي‎شود. در اين صورت به تمامي فرمتهاي چاپي، اينترنتي، لوح فشرده، و پست لكترونيكي آن يك شاپاي جداگانه اختصاص مي‎يابد. به طور كلي به همه انواع فرمتهاي انتشار يك پيايند، شاپاي جداگانه تعلق مي‎گيرد.
login