پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ محل درج شاپا كجا است؟
شماره شاپا بايد در محلي كه به راحتي قابل رؤيت باشد چاپ شود. مركز بين‎المللي ISSN گوشه راست بالاي جلد را توصيه مي كند. در نشريات فارسي بهتر است اين شماره به لاتين در همان مكان ولي در پشت جلد، و به فارسي روي گوشه چپ بالاي جلد درج شود. اين شماره از هشت رقم تشكيل شده است كه چهار رقم آن با يك خط اتصال از بقيه جدا شده است. اين هشت رقم بايد با يك فاصله پس از چهار حرف بزرگ ISSN قرار گيرد. لازم است از گذاشتن دونقطه (:) بين شماره‎ها و حروف ISSN پرهيز شود. مثل: ISSN 1735-5257 در پيايندهاي غير چاپي اين شماره بايد به همان طريق پيش‎گفته روي تمامي محل‎هايي كه به آساني قابل رؤيت باشند (در بالاي صفحه اول وب سايت، روي لوح فشرده و قاب آن، ...)، درج شود.
login