پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ پيايند چيست؟
پيايند، يا نشريه ادواري، نشريه‎‎اي چاپي يا غيرچاپي است که به طور مسلسل و در فواصل زماني معين يا نامعين منتشر مي‎شود و قاعدتاً به طور نامحدود ادامه مي‎يابد. پيايندها شامل مجلات، روزنامه‎‎ها، سالنامه‎‎ها، يادبودها، خلاصه مذاکرات سازمانها، صورت جلسات همايشهاي دنباله‎دار، گزارشهاي انجمنهاي علمي و نيز فروستهاي تک‎نگاشتي است. اين تعريف شامل آثاري که در قسمتهاي جداگانه منتشر مي‎شود ولي پايان انتشار آن از قبل مشخص شده است، نمي‎شود. مثلاً آثار چند جلدي.
login