پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ شماره شاپاي تخصيص يافته به چه طريق به اطلاع متقاضي مي رسد؟
نامه ابلاغ شماره شاپا به نشاني پست الكترونيكي متقاضي ارسال خواهد شد. از اين روي، درج نشاني پست الكترونيكي فعال متقاضي در پرسشنامه شاپا الزامي است.
login