پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ آيا مي‎توان پيش از انتشار پيايند درخواست شاپا كرد؟
بله، کافي است کپي طرح روي جلد و صفحه شناسنامه پيايند به ضميمه درخواست شاپا به مرکز ملي شاپا ارسال شود. در اين صورت يک شماره شاپاي موقت به پيايند مذکور اختصاص داده مي‎شود. ناشر موظف است بلافاصله پس از انتشار اولين شماره، دو نسخه از آن را به نشاني مرکز ملي شاپا ارسال کند تا شاپاي موقت قطعيت يافته و تثبيت شود.
login