پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ آيا ناشر موظف است دو نسخه از هر شماره نشريه خود را به رايگان به مركز ملي شاپا ارسال كند؟
خير، ارسال دو نسخه از هر پيايند تنها يك بار هنگام درخواست شماره شاپا الزامي است.
login