پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
پرسش و پاسخ واحد مستندات 
تعداد رکورد در هر صفحه
◊آیا اسامی همه نویسندگان را مستند کرده اید؟
◊برای مستندسازی از چه منبع/ منابعی استفاده می کنید؟
◊برای اسامی غیر ایرانی (لاتین، عربی،...) چگونه عمل می کنید؟
◊اگر معادل لاتین نام را نداشته باشید چه می کنید؟
◊آیا برای مستندسازی تنالگان و سازمانها فقط از كتاب « فهرست مستند اسامی نهادها ، سازمانها، و موسسات دولتی ایران» استفاده می كنید؟
◊چگونه می توان آدرس یا تلفن ناشری را پیدا کرد؟
◊چگونه می توان ناشر کتابی را پیدا کرد؟
◊چه میزان به کتاب « سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره» (Library of Congress Subject Headings /LCSH) مراجعه می کنید؟
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login