پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
پرسش و پاسخ واحد فیپا 
تعداد رکورد در هر صفحه
◊ فیپا چیست؟
◊اهداف فیپا چیست؟
◊ برای درخواست فیپا به صورت حضوری به کجا مراجعه کنیم؟
◊برای درخواست فیپا به صورت اینترنتی (فیپای الکترونیکی) چه باید کرد؟
◊ راههای تماس با واحد فیپا برای عضویت در فیپای الکترونیکی کدامند؟
◊ راههای دسترسی به فرم درخواست فیپای الکترونیکی چیست؟
◊برای درخواست فیپا به صورت اینترنتی چه مدارکی باید ارائه شود؟
◊حداکثر مجاز تعداد و اندازه فایل ارسالی برای فیپای الکترونیکی چقدر است؟
◊ منظور از صفحه عنوان کتاب چیست؟
◊ منظور از صفحه عنوان اصلی چیست؟
◊ منظور از فروست چیست؟
◊ ارائه چه اطلاعاتی در مورد پدیدآوران اثر اجباری است؟
◊ آیا امکان تغییر در اطلاعات فیپا پس از دریافت فیپا وجود دارد؟
◊ در چه صورت می توان برای کتابی که توسط ناشر دیگری فیپا گرفته و منتشر نشده، درخواست فیپا نمود؟
◊از چه طریقی می توان فیپای صادر شده را دریافت نمود؟
◊چه مواردی موجب تاخیر در دریافت فیپا می شود؟
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login