ن‍وان‍دی‍ش‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍زاره‌‌ی ن‍وی‍ن‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، روش‍ه‍ا و ای‍ده‌ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌‌پ‍ژوه‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اسلاتر، ریچارد، ‏‫۱۹۴۵ - ‏ م.
Slaughter, Richard
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍وان‍دی‍ش‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍زاره‌‌ی ن‍وی‍ن‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، روش‍ه‍ا و ای‍ده‌ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌‌پ‍ژوه‍ی‌/ ری‍چ‍ارد اس‍لات‍ر و ه‍م‍ک‍اران‌؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ع‍ق‍ی‍ل‌ م‍ل‍ک‍ی‌ف‍ر، اح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، وح‍ی‍د وح‍ی‍دی‌م‍طل‍ق‌؛ پدیدآورنده[صحیح : سفارش‌دهنده] اندیشکده صنعت و فناوری (آصف)؛[ برای ] م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌،مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری .
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ز‬،۳۰۸ص.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏شابک : ‏‫۳۸۰۰۰ ریال‬‏‫‭‎964-5769-16-7: ؛ ‏‫۶۸۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫‭978-964-5769-16-9:
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: . ‎New thinking for anew millennium‬
‏يادداشت : چاپ دوم : ۱۳۹۰(فیپا).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : آینده‌نگری
قرن بیست و یکم
‏شناسه افزوده : م‍ل‍ک‍ی‌ف‍ر، ع‍ق‍ی‍ل‌، ۱۳۳۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : وح‍ی‍دی‌ م‍طل‍ق‌، وح‍ی‍د، ۱۳۵۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، اح‍م‍د، مترجم
‏شناسه افزوده : موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
‏شناسه افزوده : موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی
‏شناسه افزوده : اندیشکده صنعت و فناوری (آصف)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BC۱۵۸‏‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬۵ن‌۹ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۳۰۳/۴۹۰۹۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۱۱۲
 
   آدرس ثابت  ن‍وان‍دی‍ش‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍زاره‌‌ی ن‍وی‍ن‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، روش‍ه‍ا و ای‍ده‌ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌‌پ‍ژوه‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۸۲۴۲ ‬
‪ ۶۳-۱۴۷۳۳۴ ‬
۲
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۴۲۶۱۰ ‬
‪ ۱۲۰۲۳۴۵ ‬
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۰۱۰۹ ‬
‪ ۱۲۱۰۲۶۰ ‬
۳
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۰۱۱۰ ‬
‪ ۱۲۱۰۲۵۹ ‬
۴
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۷۳۷۳۶ ‬
‪ ۱۴۸۵۰۰۵ ‬
۵
۱۳۸۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login