ت‍ح‍ول‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍ن‍گ‍ل‍ه‍ارت‌، رون‍ال‍د
‏‫‭‭‎Inglehart, Ronald‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ول‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ رون‍ال‍د ای‍ن‍گ‍ل‍ه‍ارت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ری‍م‌ وت‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍وی‍ر‏‫‏‏، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏[۲۰]، ۵۶۲ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‏‫:‎964-6144-34-9‬‭‭‏‫‏‏۳۷۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ک‍وی‍ر: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۳
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۴۰۰.
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Culture shift in advanced industrial society‬‭‭.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۶۲ - ۵۴۷
‏موضوع : ارزش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.
ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- - ۱۹۷۰.
‏شناسه افزوده : وت‍ر، م‍ری‍م‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭HM۷۳‭/‮ال‍ف‌‬۹ت‌۳ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۳۰۳/۳۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۷۰۵۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : نامشخص
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ول‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۰۴۲۹ ‬
‪ HM۷۳ /الف۹ت۳ ۱۳۸۲ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۱۶۵۶۱ ‬
‪ ۶۳-۴۷۷۷۵ ‬
۴
۱۳۹۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۵۶۲ ‬
‪ ۱۷۶۸۳۵۱ ‬
۵
۱۳۹۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۰۸۸۴۲ ‬
‪ ۱۲۲۶۳۷۲ ‬
۲
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۸۸۴۳ ‬
‪ ۳۷۸۰۳۸ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۴۶۱۹۶ ‬
‪ ۲۴۲۷۱۹۰ ‬
۶
۱۴۰۰
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login