اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل/ تالیف مهراب داراب‌پور، با همکاری یدالله دادگر، داریوش اشرفی، غلامعلی طبرسا؛ به اهتمام محمد داراب‌پور، [طوبی توحیدی‌فرد]؛ [برای] دانشگاه شهید بهشتی.
‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات گنج دانش‏‫، ۱۳۹۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ۶ج.
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-04-6‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰۰ ریال‬ : ‏‫ج.۱‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‮‭978-622-6187-03-9‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-622-6187-05-3‬‬‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال‬: ‏‫ج.۳‬: ‏‫‭978-622-6187-08-4‬‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال‬: ‏‫ج.۴‬: ‏‫‭978-622-6187-09-1‬‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫ج.۵‬‬: ‏‫‭978-622-6187-10-7‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰۰ ریال‬: ‏‫ج.۶‬‬: ‏‫‭978-622-6187-11-4‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ص.ع. به انگلیسی: Mehrab Darabpour, Yadollah Dadgar, Gholamali Tabarsa, D. Ashraf. The principles of international commerical law‮.
‏يادداشت : جلد سوم با همکاری نوید رهبر، مجتبی قاسمی، محمد سلطانی است.
‏يادداشت : جلد چهارم با همکاری نوید رهبر، میرشهبیز شافع، سیداصغر هندی، محمد نامدار زنگنه است.
‏يادداشت : جلد پنجم با همکاری مصطفی السان، رضا خشنودی است.
‏يادداشت : جلد ششم با همکاری محسن عبداللهی، رضا اسلامی، باقر شاملو، نرگس صداقت، محمدحسین رمضانی‌قوام‌آبادی است.
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۹۷).
‏يادداشت : ج.۳ - ۶ (چاپ اول: ۱۳۹۷ (فیپا).
‏يادداشت : جلد پنجم این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد اول این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد چهارم این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد سوم این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد دوم این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد ششم این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏مندرجات : ج.۱. کلیات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی.- ج.۲. حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی.- ج.۳. تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی.- ج.۴. حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز.- ج.۵. حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیکی و آفرینش‌های فکری. - ج.۶. مسئوولیت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست...
‏موضوع : حقوق تجارت
Commercial law
بازرگانی بین‌المللی
International trade
‏شناسه افزوده : دادگر، یدالله، ‏‫۱۳۳۲ - ‏
‏شناسه افزوده : اشرافی ، داریوش
‏شناسه افزوده : طب‍رس‍ا، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ‏‫‏‏۱۳۴۱ -
‏شناسه افزوده : داراب‌پور، محمد، ‏‫۱۳۶۲ -‏‬، گردآورنده
‏شناسه افزوده : توحیدی فرد، طوبی، گردآورنده
‏شناسه افزوده : دانشگاه شهید بهشتی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭K۱۰۰۵‏‫‭/د۲‮الف‬۶ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۴۶/۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۲۰۶۰۴
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
 
   آدرس ثابت  اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۹۶۶۷۰ ‬
‪ ۲۰۹۰۸۹۰ ‬
۱
۱
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۹۶۶۷۱ ‬
‪ ۲۰۹۰۸۸۹ ‬
۱
۲
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۹۶۶۷۲ ‬
‪ ۲۰۹۰۸۸۸ ‬
۲
۱
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۹۶۶۷۳ ‬
‪ ۲۰۹۰۸۸۷ ‬
۲
۲
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۰۹۵۶۸ ‬
‪ ۲۰۹۰۸۸۵ ‬
۳
۱
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۰۹۵۶۹ ‬
‪ ۲۰۹۰۸۸۶ ‬
۳
۲
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۰۹۵۷۰ ‬
‪ ۲۰۹۰۵۵۳ ‬
۴
۱
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۰۹۵۷۱ ‬
‪ ۲۰۹۰۵۵۲ ‬
۴
۲
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۰۹۵۷۲ ‬
‪ ۲۰۹۰۵۸۲ ‬
۵
۱
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۰۹۵۷۳ ‬
‪ ۲۰۹۰۵۸۱ ‬
۵
۲
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۰۹۵۷۴ ‬
‪ ۲۰۹۰۵۵۱ ‬
۶
۱
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۰۹۵۷۵ ‬
‪ ۲۰۹۰۵۵۰ ‬
۶
۲
۱۳۹۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login