ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ی‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
‎Giddens, Anthony‬
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ آن‍ت‍ون‍ی‌ گ‍ی‍دن‍ز؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ص‍ب‍وری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ار، ۸۸۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-312-168-2‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-168-2‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-168-2‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-168-2‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-168-2‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-168-2‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-168-2‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-168-2‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-168-2‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-168-2‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-168-2‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-168-2‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۷؛ ۲۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۴۵۰۰۰ :۱۳۷۹ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۴۸۰۰۰ :۱۳۸۱ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۷۸؛ ۳۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۴۸۰۰۰ :۱۳۸۲ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۴۸۰۰۰ :۱۳۸۱ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۵۰۰۰۰ :۱۳۸۳ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Socialogy‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۸۲۳] - ۸۶۳
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : ص‍ب‍وری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، م‍ت‍رج‍م‌، - ۱۳۱۴
‏رده بندی کنگره : HM۵۸۵‭/گ‌۹ج‌۲ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۳۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۶۷۷۲
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۱۴۲ ‬
‪ ۶۳-۴۱۴۲ ‬
۴
۱۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۷۸۵۲ ‬
‪ ۶۳-۶۶۴۸۴ ‬
۲۲
۲۰
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۸۳ ‬
‪ HM۵۸۵ /گ۹ج۲ ‬
۳۴
۱۳۷۶
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۴۹۰ ‬
‪ HM۲۴ /گ۹۳ج۱۸ ‬
۴۵
۱۳۷۸
۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۰۴۱۰ ‬
‪ HM۵۸۵ /گ۹ج۲ ۱۳۷۶ ‬
۶۰
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۰۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۵۰۸ ‬
۴۶
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۰۱۶۱ ‬
‪ ۱۷۱۱۴۱ ‬
۴۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۰۱۶۲ ‬
‪ ۱۷۱۱۴۲ ‬
۴۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۸۹۰۶ ‬
‪ ۳۸۸۸۱۳ ‬
۱۷
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۸۹۰۷ ‬
‪ ۳۳۴۱۵۰ ‬
۴۱
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۱۸۶۹ ‬
‪ ۴۹۲۳۸۷ ‬
۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۱۵۸۶ ‬
‪ ۳۴۵۳۲۸ ‬
۲۷
۱۳۷۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۱۵۸۷ ‬
‪ ۳۳۶۹۵۴ ‬
۳۸
۱۳۷۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۸۵۸۰ ‬
‪ ۴۰۱۷۱۸ ‬
۲
۱۳۷۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۸۵۸۱ ‬
‪ ۵۰۰۲۲۱ ‬
۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۶۰۵۰ ‬
‪ ۲۶۱۹۷۳ ‬
۲۴
۱۳۷۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۰۶۰۵۱ ‬
‪ ۵۳۱۸۴۴ ‬
۱۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۴۵۶۱ ‬
‪ ۳۷۹۱۹۵ ‬
۱۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۹۴۶۰۲ ‬
‪ ۵۳۷۹۰۷ ‬
۱۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۶۱۸۴ ‬
‪ ۳۷۵۷۸۵ ‬
۱۲
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۶۱۸۵ ‬
‪ ۳۷۸۹۰۷ ‬
۱۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۳۲۳۲ ‬
‪ ۴۲۷۵۳۴ ‬
۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۹۵۲۲ ‬
‪ ۳۱۱۱۳۰ ‬
۲۶
۱۳۸۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۹۵۲۳ ‬
‪ ۴۹۶۲۸۸ ‬
۷
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۴۲۶۶ ‬
‪ ۵۰۲۲۴۷ ‬
۸
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۰۵۰۸ ‬
‪ ۷۱۸۵۹۴ ‬
۲۸
۱۳۸۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۲۹۰۷ ‬
‪ ۵۷۳۶۹۵ ‬
۱۵
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۲۹۰۸ ‬
‪ ۷۴۶۹۶۹ ‬
۱۸
۱۳۸۳
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۸۸۶۶ ‬
‪ ۳۳۲۶۱۴ ‬
۳۷
۱۳۸۴
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۸۸۶۷ ‬
‪ ۳۳۳۸۰۰ ‬
۴۰
۱۳۸۴
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۲۴۰۱۰ ‬
‪ ۶۲۰۵۱۱ ‬
۲۵
۱۳۸۵
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۲۷۲۴ ‬
‪ ۷۳۱۳۶۷ ‬
۳۰
۱۳۸۵
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۹۳۵۸۲ ‬
‪ ۱۴۱۸۰۱ ‬
۲۰
۱۳۸۶
۱۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۱۰۹۳۵۸۳ ‬
‪ ۶۳-۵۰۲۰۹ ‬
۲۱
۱۳۸۶
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۶۰۰۹ ‬
‪ ۹۲۹۲۰۹ ‬
۳۵
۱۳۸۷
۲۲
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۳۶۰۱۰/ ‬
‪ ‬
۳۶
۲۲
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۲۷۳۷۳- ‬
‪ ‬
۵۰
۸۷
۲۳
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۲۷۳۷۴- ‬
‪ ‬
۵۱
۸۷
۲۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۸۹۸۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۷۳۳۱ ‬
۱۹
۱۳۷۷
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۰۱۰ ‬
‪ ۱۰۱-۴۷۲۲۵ ‬
۳
۱۳۷۶
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login