پیام سبز‌اندیشان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : پیام سبز‌اندیشان[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: چاپ آرویج، ۱۳۸۱ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 1728-6174
‏يادداشت : نشریه به دو زبان فارسی- اسپرانتو است.
‏يادداشت : صاحب امتیاز و مدیرمسئول: فریبا نوری‌مجد
سردبیر: محمد‌رضا ترابی
‏يادداشت : فهرست مندرجات به زبان اسپرانتو
‏موضوع : اسپرانتو-- نشریات ادواری
زبان بین‌المللی-- نشریات ادواری
علوم انسانی -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : ن‍وری‌ م‍ج‍د، ف‍ری‍ب‍ا، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول
ت‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۷ - ، سردبیر
‏رده بندی کنگره : ‏‫PM۸۲۰۱‬
‏رده بندی د... : ‏‫۴۹۹/۹۹۲۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۰۷۱۴۲۸‬
‏دسترسی و محل الکترونیکی : ‏‫info@ sabzandishan.com‬
‏‫www.sabzandishan.com‬
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : انگلیسی
‏زبان خلاصه يا چکيده اثر : انگلیسی
 
   آدرس ثابت  پیام سبز‌اندیشان
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۴۱۰ ‪ ۱۳۸۱-۱۳۸۲
س۱-۲: ش۱-۶(پاییز۱۳۸۱-زمستان۱۳۸۲)
‪ 2590618
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۴۱۱ ‪ ۱۳۸۱-۱۳۸۳
س۱-۲: ش۱-۶(پاییز۱۳۸۱-زمستان۱۳۸۲)
‪ 2590610
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۵۸۹۳ ‪ ۱۳۸۳
س۳: ش۷-۱۰(بهار-زمستان)
‪ 2510645
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۵۸۹۴ ‪ ۱۳۸۳
س۳: ش۷-۱۰(بهار-زمستان)
‪ 2510644
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۸۸۶۸ ‪ ۱۳۸۴
س۴: ش۱۲-۱۴(تابستان-زمستان)
‪ 3295799
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۳۰۰۷ ‪ ۱۳۸۵
س۵: ش۱۵-۱۶(بهار- تابستان)
‪ 4881083
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۳۹۷۲ ‪ ۱۳۸۴
س۴: ش۱۱-۱۴(بهار-زمستان)
‪ 4897649
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login