<الاسطرلاب= اسطرلاب>
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏مرکز نگهدارنده نسخه : سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
‏شماره بازیابی نسخه : ۵-۲۱۲۷۳
‏سرشناسه : اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د‏‫، ۳۶۲ -‏۴۴۰ق.
‏عنوان و نام پديدآور : الاسطرلاب[نسخه خطی]/ محمد بن احمد بیرونی
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: بسمله. قال الشیخ الاستادالفاضل ابوالریحان محمد بن احمد البیرونی الاصطرلاب اشرف الالات المستعملة فی صناعة النجوم ...
انجام: ... خط وسط السماء حینئذ فهو البیت الثانی عشر باجزائه و البیوت الآخر مقابلة لهذا التی صارت معلومة کما قدمناه عند توسطها.
‏مشخصات ظاهري : ۷ برگ، ۲۱ سطر: ۱۰۵ × ۱۶۰؛ قطع:‌ ۱۶۰ × ۲۲۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: نسخ
نوع کاغذ: فرنگی شکری
تزئینات متن: بالای برخی عبارات با مرکب مشکی خط کشی شده است.
نوع و تز ئینات جلد: مقوایی با روکش گالینگور طوسی رنگ
‏خصوصيات نسخه موجود : توضیحات صحافی: صحافی جدید
‏معرفی نسخه : اثر حاضر رساله بسیار مختصری در علم اسطرلاب است که با تعریف اسطرلاب آغاز و پس از آن نویسنده به معرفی اسطرلاب پرداخته است. در ادامه مباحثی در محاسبات نجومی از قبیل ارتفاع و زاویه خورشید، کواکب و منطقه البروج و طول و عرض جغرافیایی محل در مدت شبانه روز مطرح شده است. عناوین نسخه حاضر پاک شده، در فنخا (۳: ۴۵۷) کتاب را مشتمل بر ۶۷ باب معرفی کرده است.
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده.
آبان ماه ۱۳۹۳، رطوبت دیدگی و لک زدگی برخی صفحات؛ عناوین پاک شده است.
‏يادداشت کلی : زبان: عربی
‏يادداشت عنوانهاي مرتبط : این اثر در منابع دیگر با عناوین «علم الاسطرلاب» و «معرفة الاسطرلاب» نیز معرفی شده است.
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : الذریعة ۱: ۳۶؛ فنخا ۳: ۴۵۷؛ ملک ۱: ۳۱؛ آستان قدس ۸: ۳۰؛ مجلس ۹: ۶۲۵
‏منبع تهیه : خریداری از صادق ضیائی در تاریخ ۲۴/۳/۸۵
‏عنوانهای ديگر : علم الاسطرلاب
معرفة الاسطرلاب
‏موضوع : نجوم -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
Astronomy -- Early work to 20th century
اسطرلاب -- متون قديمي تا قرن ۱۴
Astrolabes -- Early work to 20th century
‏منشاء اثر : ضیائی،‌ صادق، فروشنده
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  <الاسطرلاب= اسطرلاب>
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login