Les mouvements religieux iraniens au II et au III siecle de l'hegire
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍دی‍ق‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۷۰ - ۱۲۸۴
‏عنوان و نام پديدآور : Les mouvements religieux iraniens au II et au III siecle de l'hegire[Book]/ ‎Par Gholam Hossein Sadighi‬
‏مشخصات نشر : ‎Paris‬: ‎Les Presses modernes‬, ۱۳۱۷ = ۱۹۳۸.
‏مشخصات ظاهری : [۳۳۳] ص‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۲ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ در ق‍رن‌ دوم‌ و س‍وم‌ ه‍ج‍ری‌ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍اژن‍ک‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍اری‍س‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۰۹] - ۳۲۰
‏عنوان دیگر : ‎Les mouvements religieux iraniens au II et au III siecle de l'hegire‬
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ح‍ک‍وم‍ت‌ اع‍راب‌ و ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌، ت‍ا ق‌۲۰۵
‏رده بندی کنگره : DSR۵۵۰‭/ص‌۴م‌۹
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵ /۰۴۲۰۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۷۳۹۹
 
   آدرس ثابت  Les mouvements religieux iraniens au II et au III siecle de l'hegire
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن لاتین
‪ ۶۴-۱۴۱۹۵۴ ‬
‪ ۶۴-۵۲۶۵۹ ‬
۴
۱۳۱۷
۱
 
مخزن لاتین
‪ ۶۴-۲۷۵۷۴۹ ‬
‪ ۶۴-۱۸۵۰۹۰ ‬
۵
۱۹۳۸-۱۳۱۷
۱
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۱۱۵۳۹ ‬
‪ ۱۰۳-۱۹۹۲۵ ‬
۲
۱
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۱۱۵۴۰ ‬
‪ DSR۵۵۰ ‭/ص‌۴م‌۹ ‬
۱
۱۹۳۸
۱
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۱۹۴۷۸ ‬
‪ ۱۰۳-۴۱۹۰۱ ‬
۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh