<ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر = تفسیر>ال‍ک‍ب‍ی‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍خ‍ر رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۵۴۴؟-۶۰۶ق‌.
‏عنوان قراردادی : مفاتیح الغیب
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ب‍ی‍ر/ ل‍لام‍ام‌ ال‍ف‍خ‍ر ال‍رازی‌.
‏مشخصات نشر : بیروت: داراحیاء التراث العربی‏‫، ۱۴ق.‬‬‏‫= ۱۳.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬‏‫؛ ۲۹ × ۲۲س‌م.
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد پنجم و ششم.
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : چاپ دیگر: [ق‍اه‍ره‌: ب‍ی‌ن‍ا]‏‫، ۱۳۵۲ق.‬‏‫= ۱۹۳۳م.‬‏‫= ۱۳۱۲.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : ج. ۷ و ۸ (چاپ دوم: ۱۴ق. = ۱۳).
‏يادداشت : ج. ۱- ۴ و ۹ - ۱۷ و ۲۰ - ۲۸ و ۳۱، ۳۲ (چاپ سوم: ۱۴ق. = ۱۳).
‏موضوع : تفاسیر کلامی -- قرن ۶ق.
‏موضوع : تفاسیر فلسفی -- قرن ۶ق.
‏موضوع : تفاسیر ادبی -- قرن ۶ق.
‏موضوع : تفاسیر اهل سنت -- قرن ۶ق.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BP۹۴/۵‏‫‬‭‬‭/ف۳م۷ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۱۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۳۵۷۴
 
   آدرس ثابت  <ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر = تفسیر>ال‍ک‍ب‍ی‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۲۴۲ ‬
‪ ۲۳۵۷۴ ‬
۹-۱۰
۲
۱۳۱۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۲۴۳ ‬
‪ ۲۳۵۷۵ ‬
۳-۴
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۷۱۸ ‬
‪ ۲۳۶۵۲ ‬
۵-۶
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۷۱۹ ‬
‪ ۲۳۶۵۱ ‬
۷-۸
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۷۵۷ ‬
‪ ۷۰۴۰۰ ‬
۱۷
۲
۱۳۱۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۷۵۹ ‬
‪ ۷۰۳۹۹ ‬
۱۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۷۶۰ ‬
‪ ۷۰۴۰۱ ‬
۲۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۷۶۱ ‬
‪ ۷۰۴۰۲ ‬
۲۵
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۷۶۲ ‬
‪ ۷۰۴۰۳ ‬
۲۷
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۷۶۳ ‬
‪ ۷۰۴۰۴ ‬
۳۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۷۶۴ ‬
‪ ۷۰۴۰۵ ‬
۲۹
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱۸۳۴۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۳۹۷ ‬
۵
۳
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱۸۳۴۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۵۲۸ ‬
۱۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۸۳۴۵ ‬
‪ ۱۴۲۶۲۳۶ ‬
۲۱-۲۲
۲
-
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۸۳۴۶ ‬
‪ ۱۴۲۶۲۳۵ ‬
۲۳-۲۴
۴
-
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۸۳۴۷ ‬
‪ ۱۴۲۶۲۳۷ ‬
۱۱-۱۲
۲
-
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۸۳۴۸ ‬
‪ ۱۴۳۰۶۸۶ ‬
۱۳-۱۴
۲
۱۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۸۳۴۹ ‬
‪ ۱۴۳۰۶۴۶ ‬
۷-۸
۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۸۳۵۰ ‬
‪ ۱۴۲۶۲۳۹ ‬
۳-۴
۵
-
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۸۳۵۸ ‬
‪ ۱۴۳۶۳۴۷ ‬
۱۵-۱۶
۲
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۷۲۲۸ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۶۴۱ ‬
۲۶-۲۵
۳۰
-
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۹۷۲۳۰ ‬
‪ ۱۴۷۵۸۴۱ ‬
۹
۲
-
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۷۲۳۱ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۶۴۲ ‬
۳۲-۳۱
۳۵
-
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۹۷۲۳۸ ‬
‪ ۱۴۳۰۶۸۷ ‬
۲۷-۲۸
۲
۱۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh