رس‍ائ‍ل‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍د ن‍ورال‍دی‍ن‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ول‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ ق‍دس‌س‍ره‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ورب‍خ‍ش‌، ج‍واد
‏عنوان و نام پديدآور : رس‍ائ‍ل‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍د ن‍ورال‍دی‍ن‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ول‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ ق‍دس‌س‍ره‌/ ب‍ک‍وش‍ش‌ ج‍واد ن‍ورب‍خ‍ش‌ ک‍رم‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: رس‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍اب‌ ش‍اه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ول‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان روی جلد : رس‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍اب‌ ش‍اه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ول‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌.
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۷۳۳۴
 
   آدرس ثابت  رس‍ائ‍ل‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍د ن‍ورال‍دی‍ن‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ول‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ ق‍دس‌س‍ره‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۴۳۴ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۴۳۴ ‬
۱
۲
۱۳۴۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۶۳ ‬
‪ ۱۷۳۳۴ ‬
۱
۱
۱۳۴۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۳۸۵۵ ‬
‪ ۱۵۸۸۴۵۹ ‬
۶
۳
۱۳۴۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh