ص‍ورت‌ م‍ش‍روح‌ م‍ذاک‍رات‌ ش‍ورای‌ ب‍ازن‍گ‍ری‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ص‍ورت‌ م‍ش‍روح‌ م‍ذاک‍رات‌ ش‍ورای‌ ب‍ازن‍گ‍ری‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌/ اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌، اداره‌ ت‍ن‍دن‍وی‍س‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌].
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د س‍وم‌، ۱۳۶۹
‏مندرجات : . .-- ج‌. ۳. ج‍ل‍د ب‍ی‍س‍ت‌ و ن‍ه‍م‌ ت‍ا چ‍ه‍ل‌ و ی‍ک‍م‌ .--
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۹۹۶۹۱
 
   آدرس ثابت  ص‍ورت‌ م‍ش‍روح‌ م‍ذاک‍رات‌ ش‍ورای‌ ب‍ازن‍گ‍ری‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۵۵ ‬
‪ ‬
۲
۳
۱۳۶۹
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۵۶ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۲۸۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۶۶۵ ‬
۱
۶
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۲۲۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۸۹۴ ‬
۳
۶
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۲۴۴۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۸۹۳ ‬
۲
۶
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۶۳۹ ‬
‪ ۸۰۰۰-۵۶۳۹ ‬
۱
۳
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۶۴۳ ‬
‪ ۸۰۰۰-۵۶۴۳ ‬
۲
۷
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۹۴۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۵۹۴۰ ‬
۳
۵
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۹۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۹۰ ‬
۳
۳
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۹۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۹۱ ‬
۲
۵
۱۳۶۹
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۱۷۵۳۶ ‬
‪ ‬
۱
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۵۴۱۷۷ ‬
‪ ۱۳۹۷۶۰۸ ‬
۲
۲
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۵۴۱۷۸ ‬
‪ ۱۳۹۷۶۰۹ ‬
۲
۴
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۵۴۲۵۸ ‬
‪ ۶۵۴۸۸ ‬
۳
۲
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۵۶۵۲۵ ‬
‪ ۱۵۱۴۲۶۰ ‬
۱
۲
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۷۹۰۶ ‬
‪ ۱۴۰۴۶۵۴ ‬
۳
۱۹
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۸۳۶۶ ‬
‪ ۱۵۱۴۰۷۸ ‬
۱
۲۰
۱۳۶۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh