<...ال‍س‍ن‍ن‌ = س‍ن‍ن‌> ال‍ک‍ب‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ائ‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‌۳۰۳ - ۲۱۵
‏عنوان و نام پديدآور : ...ال‍س‍ن‍ن‌ ال‍ک‍ب‍ری‌/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ اح‍م‍دب‍ن‌ ش‍ع‍ی‍ب‌ ال‍ن‍س‍ائ‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ب‍دال‍غ‍ف‍ار س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ال‍ب‍ن‍داری‌، ک‍س‍روی‌ ح‍س‍ن‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌.
‏مشخصات ظاهری : ۶ ج‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۹۱۰۶۹
 
   آدرس ثابت  <...ال‍س‍ن‍ن‌ = س‍ن‍ن‌> ال‍ک‍ب‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۰۵۴۳ ‬
‪ ۱۹۱۰۶۹ ‬
۱
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۰۵۴۴ ‬
‪ ۱۹۱۰۷۰ ‬
۲
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۰۵۴۵ ‬
‪ ۱۹۱۰۷۱ ‬
۳
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۰۵۴۶ ‬
‪ ۱۹۱۰۷۲ ‬
۴
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۰۵۴۷ ‬
‪ ۱۹۱۰۷۳ ‬
۵
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۰۵۴۸ ‬
‪ ۱۹۱۰۷۴ ‬
۶
۱
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh