ادب‌ ال‍طف‌ او ش‍ع‍راآ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: م‍ن‌ ال‍ق‍رن‌ الاول‌ ال‍ه‍ج‍ری‌ ح‍ت‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍راب‍ع‌ ع‍ش‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ش‍ر، ج‍واد، - ۱۹۱۴
‏عنوان و نام پديدآور : ادب‌ ال‍طف‌ او ش‍ع‍راآ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: م‍ن‌ ال‍ق‍رن‌ الاول‌ ال‍ه‍ج‍ری‌ ح‍ت‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍راب‍ع‌ ع‍ش‍ر/ ج‍واد ب‍ش‍ر
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۱۰
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ج‍ل‍د ده‍م‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ط م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌ ب‍ی‍روت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۲۵۹۴۰
 
   آدرس ثابت  ادب‌ ال‍طف‌ او ش‍ع‍راآ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: م‍ن‌ ال‍ق‍رن‌ الاول‌ ال‍ه‍ج‍ری‌ ح‍ت‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍راب‍ع‌ ع‍ش‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۸۶۸۱ ‬
‪ ۱۲۵۹۴۰ ‬
۱
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۸۶۸۲ ‬
‪ ۱۲۵۹۴۱ ‬
۲
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۸۶۸۳ ‬
‪ ۱۲۵۹۴۲ ‬
۳
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۸۶۸۴ ‬
‪ ۱۲۵۹۴۳ ‬
۴
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۸۶۸۵ ‬
‪ ۱۲۵۹۴۴ ‬
۵
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۸۶۸۶ ‬
‪ ۱۲۵۹۴۵ ‬
۶
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۸۶۸۷ ‬
‪ ۱۲۵۹۴۶ ‬
۷
۱
۱۳۶۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۸۶۸۸ ‬
‪ ۱۲۵۹۴۷ ‬
۸
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۸۶۸۹ ‬
‪ ۱۲۵۹۴۸ ‬
۹
۱
۱۳۶۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۸۶۹۰ ‬
‪ ۱۲۵۹۴۹ ‬
۱۰
۱
۱۳۵۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh