ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در چ‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ت‍ل‍ه‍ای‍م‌، ش‍ارل‌
Bettelheim, Charles
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در چ‍ی‍ن‌‏‫: دگ‍رگ‍ون‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ک‍ار ۱۹۷۵ - ۱۹۷۴‬/ اث‍ر ش‍ارل‌ ب‍ت‍ل‍ه‍ای‍م‌ ؛ م‍ت‍رج‍م‌ د. ب‍رت‍اف‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران‬ : انتشارات یاور‏‫‏‏، ۱۳۵۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۱۲۲ص.‬‬
‏شابک : ‏‫‏‏۱۰۰ریال
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:‭ Cultural revolution and industrial organization in China‪‏‫‬‭changes in‭ management and the division of labor.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : مدیریت صنعتی -- مشارکت کارمندان--چین
‏موضوع : صنعت نساجی--مدیریت--مشارکت کارمندان--چین
‏شناسه افزوده : برتاف، د، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭HD۷۰ /ک۲‏‫‭‬‭ب۲ ۱۳۵۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۶۵۸/۴/۰۰۹۵۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۶۴۳۰۳
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در چ‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۴۱۲۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۵۹۶۷ ‬
۵
۱۳۵۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۴۵۴۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۶۲۹۶ ‬
۶
۱۳۵۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۷۴۰ ‬
‪ ۶۴۳۰۳ ‬
۱
۱۳۵۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۷۴۱ ‬
‪ ۶۴۳۰۴ ‬
۲
۱۳۵۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۰۵۱۹۹ ‬
‪ ۱۴۶۶۳۳۳ ‬
۸
۱۳۵۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۴۳۰۲۳ ‬
‪ ۱۲۴۹۰۱ ‬
۴
۱۳۵۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۷۰۵۸۰ ‬
‪ ۱۳۶۷۰۲۵ ‬
۷
۱۳۵۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۲۸۸۷۱ ‬
‪ ۱۴۵۷۲۳۹ ‬
۳
۱۳۵۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh