ه‍رم‍ز ه‍م‌ ج‍اودان‍ه‌ ش‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍رم‍ز ه‍م‌ ج‍اودان‍ه‌ ش‍د/ گ‍روه‍ی‌ از ه‍واداران‌ س‍ازم‍ان‌ چ‍ری‍ک‍ه‍ای‌ ف‍دای‍ی‌ خ‍ل‍ق‌ ای‍ران‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : [۳۵] ص‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۶۰۹۱۹
 
   آدرس ثابت  ه‍رم‍ز ه‍م‌ ج‍اودان‍ه‌ ش‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۸۷۰ ‬
‪ ۶۰۹۱۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۸۷۱ ‬
‪ ۶۰۹۲۰ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh