س‍ی‍ر‌ال‍م‍ل‍وک‌ (س‍ی‍اس‍ت‌ن‍ام‍ه‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ظام‌ال‍م‍ل‍ک‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۴۸۵-۴۰۸ق‌.
‏عنوان قراردادی : سیاست‌نامه
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍ر‌ال‍م‍ل‍وک‌ (س‍ی‍اس‍ت‌ن‍ام‍ه‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ظام‌ال‍م‍ل‍ک‌ اب‍وع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ن‌ طوس‍ی‌ ؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ه‍ی‍وب‍رت‌ دارک‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏‫‏‏، ۱۳۴۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۳۵، [۳۷۳]، IX ص.: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌‏‫‏‏؛ ۱۳۳. مجموعه متون فارسی/ زیر‌نظر احسان یارشاطر‏‫‏‏؛ ۸.
‏شابک : ‏‫‏‏۳۰۰ ریال
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‎Nizamal -mulk Siyar al-muluk also khown as siyasat-nama‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم: ۱۳۴۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۳] - ۳۵.
‏موضوع : کشورداری -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : پادشاهی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : نثر فارسی -- ‏قرن ۵ق.‏
‏شناسه افزوده : دارک‌، ه‍ی‍وب‍رت‌، ‏‫۱۹۱۹‏-‏۱۹۹۸م.‬، گردآورنده
‏شناسه افزوده : Darke, Hubert
‏شناسه افزوده : ی‍ارش‍اطر، اح‍س‍ان‌، ‏‫۱۲۹۹ - ‏۱۳۹۷.‏‬
‏شناسه افزوده : بنگاه ترجمه و نشر کتاب
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭JC۴۹‏‫‭‭‭‭‬‭/ن‌۶س‌۹ ۱۳۴۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‬‭۳۲۰/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۴۹-۵۹۴۵
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍ر‌ال‍م‍ل‍وک‌ (س‍ی‍اس‍ت‌ن‍ام‍ه‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۱۵ ‬
‪ JC۴۹ /ن۶س۹ ‬
۶
۱۳۴۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۹۰۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۱۴۶۲ ‬
۷
۱۳۵۵
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۶۱۸۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۱۱۵۸ ‬
۹
۱۳۴۷
۱
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۱۶۷۵ ‬
‪ JC۴۹ /ن۶س۹ ۱۳۴۰ ‬
۸
۱۳۴۷
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۳۲۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۳۲۱ ‬
۱۱
۱۳۵۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۲۴۲ ‬
‪ ۱۷۲۹۲۳ ‬
۲
۱۳۴۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۳۹۱ ‬
‪ ۱۷۲۹۲۴ ‬
۳
۱۳۵۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۵۰۹۲ ‬
‪ ۶۳۱۰ ‬
۱
۱۳۵۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۱۳۴۰ ‬
‪ ۱۴۵۵۱۷۶ ‬
۱۲
۱۳۵۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۷۹۵۳ ‬
‪ ۹۵۳۰۶۶ ‬
۵
۱۳۴۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۷۲۰۶۳ ‬
‪ ۹۷۸۱۵۵ ‬
۱۰
۱۳۴۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۱۲۴۳۴ ‬
‪ ۷۸۹۱۲۹ ‬
۴
۱۳۴۷
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۷۹۱۹ ‬
‪ ۱۰۱-۵۳۶۸۳ ‬
۳۱
۱۳۴۷
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۲۲۷۶۷۰ ‬
‪ ۱۰۱-۰۲۴۱۸۵ ‬
۱۵
۱۳۴۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh