م‍س‍ی‍ر طال‍ب‍ی‌ ی‍ا س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ م‍ی‍رزا اب‍وطال‍ب‌خ‍ان‌ (۱۲۱۹ه‍. ق‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍وطال‍ب‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌‏‫، ۱۱۶۶ -‏۱۲۲۱ق.
‏عنوان و نام پديدآور : م‍س‍ی‍ر طال‍ب‍ی‌ ی‍ا س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ م‍ی‍رزا اب‍وطال‍ب‌خ‍ان‌ (۱۲۱۹ه‍. ق‌)/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: امیر کبیر، کتابهای جیبی: موسسه انتشارات فرانکلین‏‫، ۱۳۵۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳ ج‌. (در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د)‬: مصور.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌ دوره‌ ق‍اج‍ار/ زیرنظر ایرج افشار‏‫؛ ۲.‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‎Masir -e Talebi The Travels of Mirza Abu-Taleb khan a. n. ‭1213-1218 (A.D.1798-1803)‬.
‏يادداشت : چاپ دیگر: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی‏‫، ۱۳۶۳.‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : سفرنامه‌ها
‏موضوع : انگلستان --سیر و سیاحت
‏موضوع : فرانسه -- سیر و سیاحت
‏موضوع : ترکیه -- سیر و سیاحت
‏موضوع : هند-- سیر و سیاحت
‏شناسه افزوده : خ‍دی‍وج‍م‌، ح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ۱۳۰۶ - ‏۱۳۶۵.‬
‏شناسه افزوده : موسسه انتشارات فرانکلین( نیویورک )
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DA۶۲۵‏‫‭/‮الف‬۲م۵ ۱۳۵۲‮الف‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۱۴/۲۰۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۸۷۴۵۵۴
 
   آدرس ثابت  م‍س‍ی‍ر طال‍ب‍ی‌ ی‍ا س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ م‍ی‍رزا اب‍وطال‍ب‌خ‍ان‌ (۱۲۱۹ه‍. ق‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۷۴۰ ‬
‪ DA۶۲۵ /الف۲م۵ ۱۳۵۲الف ‬
۹
۱۳۵۲
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۷۴۲۷ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۹۷۶ ‬
۱۱
۱۳۵۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۹۲۰۲۱ ‬
‪ ۶۳-۱۶۲۸۹۷ ‬
۱۰
۱۳۵۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh