دی‍دگ‍ان‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍س‍اب‍ی‌، سیدمحمود، ‏‫۱۲۸۱ - ‏۱۳۷۱.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍دگ‍ان‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌/درس محمود حسابی؛ گ‍ردآورده‌ ن‍ی‍ره‌ ح‍م‍زه‌، م‍ه‍دی‌ خ‍ات‍م‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دانشگاه تهران‏‫‏‏، -۱۳۴۰
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫‏‏؛ ۷۲۴.
‏شابک : ۱۰۰ریال (ج.۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ توصیفی
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌:‎M. Hessaby optique physique inter ferences et aiffraction‭‭.‬
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. ت‍داخ‍ل‌ و پ‍راش‌ ن‍ور .-
‏شناسه افزوده : ح‍م‍زه‌، ن‍ی‍ره‌، گردآورنده
‏شناسه افزوده : خاتمی، مهدی، گردآورنده
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۸۷۲۷۶۸
 
   آدرس ثابت  دی‍دگ‍ان‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۶۹ ‬
‪ ۱۷۷۰۰ ‬
۱
۳
۱۳۴۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۹۸۶ ‬
‪ ۲۵۴۴۱ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۲۷۷۰ ‬
‪ ۴۰۴۷ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۸۹۴۵ ‬
‪ ۱۸۴۶۸۱ ‬
۱
۴
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۸۶۸۰ ‬
‪ ۱۹۶۲۸۵ ‬
۱
۵
۱۳۴۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۰۰۴۳ ‬
‪ ۱۴۷۱۰۱۹ ‬
۱
۶
۱۳۴۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۸۶۹۶ ‬
‪ ۷۷۴۸۰۴ ‬
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh