زن‍دگ‍ی‌ و م‍رگ‌ پ‍ه‍ل‍وان‍ان‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، - ۱۳۰۴
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ی‌ و م‍رگ‌ پ‍ه‍ل‍وان‍ان‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ .../ ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : [۴۳۶] ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌؛ ۶۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۳۶ - ۴۳۴]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۲۹۰۵۴
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ی‌ و م‍رگ‌ پ‍ه‍ل‍وان‍ان‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ...
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۲۴۴۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۴۵۲۲ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh