اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ای‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍وف‍وک‍ل‌، ۴۹۶؟ - ۴۰۶؟ق‌. م‌
‎Sophocles‬
‏عنوان و نام پديدآور : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ای‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍وف‍وک‍ل‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍اه‍رخ‌ م‍س‍ک‍وب‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۷۶
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۲۲۹۶۰
 
   آدرس ثابت  اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ای‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh