اخلاق
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ژان‍ه‌، پ‍ی‍ر، ‏‫۱۸۵۹ - ‏۱۹۴۷م.‏‬
Janet, Pierre
‏عنوان و نام پديدآور : اخلاق/ تالیف پیر ژانه؛ ترجمه بدرالدین کتابی.
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌: [بی‌نا]‏‫٬ ۱۳۳۱.‬‬(اصفهان: امامی(چاپخانه)).
‏مشخصات ظاهری : ‏‫د٬ [۱۳۶] ص.‬‬
‏يادداشت : ضمیمه سالنامه دبیرستان سعدی.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ اخ‍لاق‌ از ک‍ت‍اب‌ "رس‍ال‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌"با عنوان (‎Petit manuel de la philosophie‬) نوشته مولف است.
‏عنوان دیگر : رس‍ال‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌.
‏موضوع : اخلاق
‏موضوع : اخلاق -- فلسفه
‏شناسه افزوده : ک‍ت‍اب‍ی‌، ب‍درال‍دی‍ن‌، ۱۲۹۱-۱۳۶۶.، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‭‭‭BJ۳۷‏‫‬‭‭/ژ۲‮الف‬۳ ۱۳۳۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‭‭‭۱۷۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۳۱۱۸
 
   آدرس ثابت  اخلاق
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۳۹۱۸ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۷۴۸ ‬
۳
۱۳۳۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh