ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ق‍ش‍ون‌ در ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ از ت‍اری‍خ‌ ۱ م‍رداد م‍اه‌ ال‍ی‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۰۷
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ق‍ش‍ون‌ در ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ از ت‍اری‍خ‌ ۱ م‍رداد م‍اه‌ ال‍ی‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۰۷
‏مشخصات نشر : [ب‍ی‌ج‍ا.
‏مشخصات ظاهری : ۶۹ ص‌. + ۱۰ ن‍ق‍ش‍ه‌م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۲۵۸۶۹
 
   آدرس ثابت  ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ق‍ش‍ون‌ در ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ از ت‍اری‍خ‌ ۱ م‍رداد م‍اه‌ ال‍ی‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۰۷
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh