اس‍رار و آث‍ار واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍م‍ائ‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، - ۱۲۷۸
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍رار و آث‍ار واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ ه‍م‍ائ‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌].
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۶
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۶۸۳۶۹
 
   آدرس ثابت  اس‍رار و آث‍ار واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۸۸۲ ‬
‪ ۶۸۳۶۹ ‬
۱
۱۳۵۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۴۵۱۷ ‬
‪ ۱۵۱۸۲۱۱ ‬
۲
۱۳۵۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh