دی‍وان‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ لاه‍وت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : لاه‍وت‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۳۶ - ۱۲۶۶
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ لاه‍وت‍ی‌/ دی‍وان‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ لاه‍وت‍ی‌
‏مشخصات نشر : م‍س‍ک‍و.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۷۱
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۷۷۸۱
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ لاه‍وت‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۳۰۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۰۸۶۹ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۳۱۶ ‬
‪ ۸۷۲۳۲ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۰۹۷ ‬
‪ ۵۷۷۸۱ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۵۶۴۶ ‬
‪ ۱۰۳۵۲ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh