ت‍ح‍ول‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ در پ‍ن‍ج‍اه‌ س‍ال‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍رزب‍ان‌، رض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ول‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ در پ‍ن‍ج‍اه‌ س‍ال‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ پ‍ه‍ل‍وی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ رض‍ا م‍رزب‍ان‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌].
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۴۲
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۴۴ - ۱۴۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۰۳۸۲
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ول‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ در پ‍ن‍ج‍اه‌ س‍ال‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۸۶۷۱ ‬
‪ ۱۴۵۴۲۵۹ ‬
۱
۱۳۵۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh