ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ و س‍ی‍س‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ی‍غ‍م‍ائ‍ی‌، اق‍ب‍ال‌، ‏‫۱۲۹۵ -‏ ‏۱۳۷۶.
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ و س‍ی‍س‍ت‍ان‌: س‍رزم‍ی‍ن‌ ن‍ژاده‌ م‍ردم‍ان‌ و پ‍ه‍ل‍وان‍ان‌ س‍خ‍ت‌ک‍وش‌/ ن‍گ‍ارش‌ اق‍ب‍ال‌ ی‍غ‍م‍ائ‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش‏‫، ۱۳۵۵.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۲۶ ص‌.‬‬‬: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌.
‏يادداشت : کتاب حاضر به مناسبت جشن فرهنگ و هنر منتشر شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۲۵ - ۲۲۶.
‏موضوع : سیستان و بلوچستان
‏موضوع : سیستان و بلوچستان -- تاریخ
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل نگارش
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۰۲۹‭ /ی۸۳‬‏‫‬‭ی۷ ۱۳۵۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۷۹۹۶
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ و س‍ی‍س‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱-۱۰۹۹۱ ‬
‪ ۱۰۱-۱۰۹۹۱ ‬
۱۵
۱۳۵۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۵۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۹۲۸ ‬
۶
۱۳۵۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۱۲۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۰۴۶ ‬
۸
۱۳۵۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۷۳۷۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۷۳۷۴ ‬
۱۳
۱۳۵۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۰۲۸ ‬
‪ ۴۹۳۷۱ ‬
۳
۱۳۵۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۳۲۹ ‬
‪ ۴۹۳۷۲ ‬
۲
۱۳۵۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۳۳۲ ‬
‪ ۵۷۹۹۶ ‬
۱
۱۳۵۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۶۴۴۳ ‬
‪ ۱۲۴۱۰۰ ‬
۷
۱۳۵۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۲۲۶۳۵ ‬
‪ ۹۰۲۱۰۲ ‬
۱۰
۱۳۵۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۸۹۸۹۱ ‬
‪ ۱۴۸۱۰۳۰ ‬
۱۲
۱۳۵۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۴۲۲۰ ‬
‪ ۸۹۴۷۲۰ ‬
۹
۱۳۵۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۳۶۰۷ ‬
‪ ۹۲۶۱ ‬
۵
۱۳۵۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۳۶۰۸ ‬
‪ ۹۲۶۰ ‬
۴
۱۳۵۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۵۴۹۸ ‬
‪ ۱۰۱-۵۳۰۲۲ ‬
۱۶
۱۳۵۵
۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۳۹۵۴۹۹ ‬
‪ ‬
۱۷
۱۳۵۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh