م‍ع‍ت‍ق‍دات‌ و آداب‌ ای‍ران‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍اس‍ه‌، ه‍ان‍ری‌، ‏‫۱۸۸۶ - ‏۱۹۶۹م.‬
Massé, Henri
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍ت‍ق‍دات‌ و آداب‌ ای‍ران‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍ان‍ری‌ م‍اس‍ه‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ روش‍ن‌‌ض‍م‍ی‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ب‍ری‍ز : دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، موسسه تاریخ و فرهنگ ایران‏‫، ××۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌؛ ش‍م‍اره ۳۲ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌‏‫؛ ش‍م‍اره‌ ۳‬
انتشاران دانشگاه تبریز‏‫؛ ۲۴۵.‬
‏يادداشت : فهرست‌نویسی بر اساس جلد دوم، ۱۳۵۷.
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:‭ Croyances et Coutumes Persanes.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : فرهنگ عامه -- ایران
‏موضوع : ایران --آداب و رسوم و زندگی اجتماعی
‏شناسه افزوده : روش‍ن‌ ض‍م‍ی‍ر، م‍ه‍دی‌، ۱۲۹۸ - ۱۳۷۸.، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه تبریز. موسسه تاریخ و فرهنگ ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه تبریز
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭GR۲۹۰‏‫‬‭/م۲م۶ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۹۸/۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۵۰۳۳۰
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍ت‍ق‍دات‌ و آداب‌ ای‍ران‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۷۸۳۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۸۰۳۶ ‬
۲
۲
۱۳۵۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۲۵۵۷ ‬
‪ ۱۰۱-۹۸۱۲ ‬
۲
۳
۱۳۵۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh