دس‍ت‍ور‌الاخ‍وان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍اض‍ی‌خ‍ان‌ ب‍در م‍ح‍م‍د ده‍ار، ق‍رن‌ ، ۹ق‌، .
‏عنوان و نام پديدآور : دس‍ت‍ور‌الاخ‍وان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ق‍اض‍ی‌خ‍ان‌ ب‍درم‍ح‍م‍د‌ده‍ار؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ س‍ع‍ی‍د ن‍ج‍ف‍ی‌‌اس‍دال‍ل‍ه‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: بنیاد فرهنگ ایران‏‫‏‏، ۱۳ -
‏مشخصات ظاهری : ج‌.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌‏‫‏‏؛ ۱۰۴. ف‍ره‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ت‍ازی‌ ب‍ه‌ پ‍ارس‍ی‌‏‫‏‏؛ ۴.
‏يادداشت : عربی - فارسی.
‏يادداشت : فهرست‌نویسی بر اساس جلد دوم، ۱۳۵۰.
‏موضوع : زبان عربی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : Arabic language -- Dictionaries -- Persian -- Early works to 20th century
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها -- عربی
‏موضوع : Persian language -- Dictionaries -- Arabic
‏شناسه افزوده : ن‍ج‍ف‍ی‌ اس‍دال‍ل‍ه‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۱۸-، مصحح
‏شناسه افزوده : بنیاد فرهنگ ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫PJ۶۶۳۶‭ /‮ف‬۲‏‫‬‭ق۲ ۱۳۵۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴۹۲/۷۳‬‮فا
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۳۳۴۸۴
 
   آدرس ثابت  دس‍ت‍ور‌الاخ‍وان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۰۲۹ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۰۲۴ ‬
۲
۳
۱۳۵۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۸۱۱۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۴۱۴۴ ‬
۲
۴
۱۳۵۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۷۳۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۷۳۰ ‬
۲
۲
۱۳۵۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۷۵۰۸ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۰۹ ‬
۱
۱
۱۳۴۹
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۸۶۲۹ ‬
‪ ۱۰۱-۴۵۹۱ ‬
۲
۱
۱۳۵۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۰۵۳۲۹ ‬
‪ ۷۷۵۱۰۶ ‬
۳
۱۳۵۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh