از ام‍پ‍رس‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌ ت‍ا ه‍ن‍ر آب‍س‍ت‍ره‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : از ام‍پ‍رس‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌ ت‍ا ه‍ن‍ر آب‍س‍ت‍ره‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ژان‌ ل‍ی‌ م‍اری‌... [و دی‍گ‍ران‌]؛ م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ روئ‍ی‍ن‌ پ‍اک‍ب‍از... [و دی‍گ‍ران‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۸ ص‌.م‍ص‍ور
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۳۹۲۰۱
 
   آدرس ثابت  از ام‍پ‍رس‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌ ت‍ا ه‍ن‍ر آب‍س‍ت‍ره‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh