ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍اص‍ح‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌/ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ن‍اص‍ح‌، زی‍رن‍ظر م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ۲۱۰ ص‌.ج‍دول‌
‏فروست : (ک‍ت‍اب‌ ج‍وان‍ان‌؛ ۸)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۱۱]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : بلوچستان--ادبیات نوجوانان.
‏موضوع : بلوچ.
‏شناسه افزوده : اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، . - ۱۳۰۴
‏رده بندی کنگره : ‭DSR۲۰۰۳/ل۷۳‬‭ن۲ ۱۳۴۵‬
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م۴۹-۳۴۱۰
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۴۹۶ ‬
‪ DSR۲۰۰۳/ل۷۳ ن۲ ۱۳۴۵ ‬
۷
۱۳۴۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۱۰۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۷۵۰۶ ‬
۴
۱۳۴۵
۱
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۶۳۸ ‬
‪ DSR۲۰۰۳/ل۷۳ ن۲ ۱۳۴۵ ‬
۵
۱۳۴۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۳۱۷ ‬
‪ ۲۷۹۷۸ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۳۱۸ ‬
‪ ۲۷۹۷۹ ‬
۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۶۱۰۲ ‬
‪ ۱۲۸۵۷۳ ‬
۳
۱۳۴۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۴۷۸۸ ‬
‪ ۱۰۱-۲۴۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۰۴۹۱۲ ‬
‪ ۱۴۷۲۳۶۳ ‬
۸
-
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh