ع‍رش‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ۹۷۹-۱۰۵۰ق‌.
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍رش‍ی‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ص‍درال‍م‍ت‍ال‍ه‍ی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ق‍ل‍م‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ آه‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌ : دانشگاه اصفهان،دانشکده ادبیات و علوم انسانی‏‫، ۱۳۴۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۲۹۱] ص.‬‬
‏فروست : انتشارات دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات‏‫؛ شماره ۵.‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰ ریال‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیر نویس.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- قرن ‏‫۱۰ق.‏‬
‏موضوع : معاد -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : آه‍ن‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه اصفهان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BBR۱۰۸۰‏‫‭۱۳۴۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۲۶۳۴۰
 
   آدرس ثابت  ع‍رش‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۲۵۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۷۹۶ ‬
۳
۱۳۴۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۹۲۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۰۵۵۴ ‬
۴
۱۳۴۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۹۲۴۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۴۰۸۹ ‬
۶
۱۳۴۱
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۴۵۶۲ ‬
‪ BBR۱۰۸۰ ۱۳۴۱ ‬
۸
۱۳۴۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۳۱ ‬
‪ ۲۶۳۴۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۹۴۳۹۹ ‬
‪ ۱۴۸۶۷۸۸ ‬
۱۱
۱۳۴۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۵۸۰۰۳ ‬
‪ ۱۴۴۴۶۵۶ ‬
۱۰
۱۳۴۱
-
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۰۵۰۷۹ ‬
‪ ۱۴۴۳۲۲۲ ‬
۹
۱۳۴۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۷۱۷۸۸۲ ‬
‪ ۱۰۱-۱۱۳۸۴ ‬
۲
۱۳۴۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۴۰۷۷۳ ‬
‪ ۱۰۱-۱۴۴۲۰ ‬
۵
۱۳۴۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۷۸۱۸۲ ‬
‪ ۱۰۱-۲۱۷۵۴ ‬
۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۳۶۲۲ ‬
‪ ۱۵۸۸۱۱۸ ‬
۱۲
۱۳۴۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh