‏جنگ اشعار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏محل نکهداری نسخه : تهران
‏مرکز نگهدارنده نسخه : کتابخانه ملی ایران
‏شماره بازیابی نسخه : ۱۴۰۵۰
‏عنوان و نام پديدآور : ‏جنگ اشعار[نسخه خطی]
‏وضعیت استنساخ : ۱۳۱۹- ۱۳۳۴
‏مشخصات ظاهري : ۱۶۹ برگ، ۱۶-۱۴(۸×۱۷) سطر؛ ۱۳×۲۱ س م
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع کاغذ: فرنگی نخودی
نوع و تزیینات جلد: مقوایی با روکش کاغذی نخودی . عطف تیماج تریاکی روشن . اندرون جلد روکش کاغذی فستقی
خط: نستعلیق
‏خصوصيات نسخه موجود : آغاز: مثنوی من کلام میرزا نصیر * بسمله . شبی با نوجوانیگفت پیری* کهن دردی کشی صافی ضمیری * چه جم صاحبدلی روشن روانی* درین دیر کهن پیر مغانی....
انجام: ...گفتم که بود نظمم چون ران ملخ اما * او مثل سلیمان است گفتا ....گفتم که خجل هستم از دست خطا گفتا * از ماست خطا کاری از اوست خطا پوشی. انجامه : ۳ شهر شعبان ۱۳۲۴ تحریر شده است .
حواشی: نسخه در حاشیه تصحیح شده است . گ ۱۶۹ر:« نسخه حب فتحعلی شاهی بر کسیکه سن او را از پنجاه متجاوز و....اندرون جلد زیرین یادداشتی در مورد رضا خان رییس الوزا و انجمن موسسان و ارض مکه . اسیب ها : برگ های ۱۶پ-۲۱ر-۲۸. ۲۹ر. ۳۷پ.۳۹ر. ۶۵ر. ۷ر. ۸۳پ. ۸۴ر.۸۷پ. ۸۸ر نانوشته و میان برگ ۸۸ و ۸۹ یک برگ افتادگی دارد. ش ر: ۸۱۶۱۶۹
‏يادداشت کلی : مجموعه ای از اشعار شعرای مختلف در قرون مختلف بدین مختلف بدین تفصیل : گ ۱: اشعاری با اغاز: یا رب به حق ناد علیا سینجلی* یا رب بحق شاه نجف مرتض علی* درماندگان وادی غم را بگیر دست * یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی» با یادداشت کتابت محمد شفیع الحسینی (برزگری) به تاریخ جمادی الاولی ۱۳۴۴ ق. گ ۲پ-۹پ مثنوی من کلام میرزا نصیر با اغاز:« شبی با نوجوانی گفت پیری* کهن دردی کشی صافی ضمیری ) چه جم صاحبدلی روشن روانی * درین دیر کهن پیر مغانی» و انجام :« چه خوش گفت این سخن را نکته دانی* سخنگو عارف شیرین زبانی* اگر دست علی دست خدا نسیت * چرا دست دگر مشگل گشا نیست * بحق جویای حق را رهنما اوست * زکار اهل دل مشکل گشا اوست.» و انجامه : « در یوم پنجشنبه ۱۶ شهر صفر المظفر سیچقان ئیل در دارالخلافه طهران بر حسب ..نور چشمم ...منیرزا سید محمد خان الشهیر به اقا بزرگ حفظه الله تعالی قلمی و تحریر شد اللهم اصلح ..حررها ابن مرحوم میرزا محمد ...الحسینی سنه۱۳۱۸» میرزا محمد بن عبد الله نصیر طبیب تفرشی( اصفهانی) معروف به خواجه نصیر ثانی(-۱۱۹۱ق) طبیب و دانشمند و سخنور دوره کریمخان زند است . مثنوی پیر و جوان یا بهاریه پیر و جوان یا بهار و خزان. مثنوی بسیار معروفی است که از زمان سرودن مورد توجه بوده است و به نام بهریه نیز شهرت دارد. این منظومه توصیف و تجسم الام و درد دل های دو نسل است . پیر فرد جامع و مرشد کاملو اگاه و پر از شوق و شور و حال است و جوان مایوس و غمزده و ملول و افسرده حال. گفتگوی این دو فرد در سیصد بیت ودر بحر هزج مسدس محذوف (وزن خسرو و شیرین ) است . اغاز مثنوی خالی از تحمدیه است و نعت رسول هم به خلاف اکثر منظومه ها در اخرین بیت جای گرفته است . این مثنوی با مقدمه تحلیلی و مبسوط میر احمد طباطبائی به سال ۱۳۷۱ در سری انتشارات روش به طبع رسیده . گ ۱۰پ-۱۶ر: مثنوی اذر از لطفعلی بن اقا اذر بیگدلی (۱۱۳۴-۱۱۹۵ق) با اغاز:« بشنوید ای معشر ازادگان * این حکایت از دل کف دادگان * بشنوید ای از جهان وارستگان * شرح حال خستگان از خستگان » انجام :« سر نمیپیچم من از فرمان دوست * میپسندم هر چه خواطر خواه اوست *باری امد حضرت روح الامین * این پیام اورد از عرش افرین ...اری اذر یار اگر اهل است اهل* در رهش این رنج ..» مجلس ۳۸: ۴۲۷و ۸: ۲۳. الذریعه ۱۹: ۸۰ . نسخه ها ۴: ۳۱۱۶. استان قدس ۷:۲۲۶(با اشتباه در اغاز مثنوی نوشته شده : مثنوی مرحوم اقا صادق بن فضل الله تفرشی متخلص به صادق » (قرن ۱۲ق) مثنوی عرفانی شور انگیز در ۲۰۸ بیت که ۲۳ بیت اغاز ان به عربی است که نسخه حاضر فاقد ان است با اغاز: اتشی میبینم ای یاران ز دور * گرم میاید به چشمم نخل طور*« و انجام : سال اگر ماه است ماه اگر هفته است . ... هر دو ماهم رفته است . الذریعه ۹: ۵۷۸ دیوان صادق و ۱۹: ۲۱۲. نسخه ها . ۴: ۲۹۲۳ ( در اغاز مثنوی نوشته شده . مثنوی مرحوم مسرور اقا صادق الحسینی التفرشی المتخلص بهجری طاب ثراه)گ ۲۹پ-۳۷ر: فخریه از اقا صادق بن فضل الله هجری تفرشی با اغاز « رب بما جدت و انعمتنی* شکرک الهمت و اکرمتنی» انجام : از انچه بدل میرسد از چشم و گوش * دل بزبان میکند از وی سروش* داد زبانش چو زبونی بدل * دایره طی کرده که طی السجل» مجلس شماره دو ۱: ۳۷۵. دانشگاه ۱۲: ۲۷۴۱: گ ۳۹پ-۶۴پ: مثنوی شاهنامه تالیف محمد صادق بن فضل الله تفریشی . متخلص به صادق که در منابع از ان با عناوین مثنوی شهنشاه عجم . تاریخ عرب و عجم منظوم . تاریخ منظوم ایران. تاریخ اسلام و ایران نیز یاد شده است. اغاز: « چرخ لوائی که نخستین گشود برسر اکلیل کیومرث بود* باغ سیامک چو خزان رنگ شد * چای پدر منصب هوشنگ شد » انجام : « افتاده لیک چو مختار از ان کار و بار؟* میل نمی دید از ان شهریار..» این مثنوی بر وزن خسرو شیرین نظامی که تاریخ ایران را از سلطنت کیومرث تا اخر ساسا نیان و ظهور محمد (ص) و خلفای راشدین بطور اختصار ذکر میکند ودر پایان مختصری هم درباره حضرت امام حسن (ع) معاویه و یزید . مختار .و حجاج دارد و در ۷۷۴ بیت است . الذریعه ۱۹: ۲۱۸ و ۹: ۴۳۹ دانشگاه ۱: ۳۷۴۷. سپهسالار ۵: ۱۳۱. مجلس ۳۶: ۳۶۵ و ۳۸: ۴۳۷: دانشگاه ۱۴: تاریخ ایران در اغاز مثنوی نشوته شده « من مولفات مرحوم اقا صادق الحسینی التفرشی موسومست به زیج کیانی» . ملک ۳:۴۸۹ و ۸:۴۳۳: ادبیات تهران (مجموعه اصلی) ملک ۲: ۸۵ تاریخ عرب و عجم (منظوم) نشریه دفتر ۷: ۷۲۴ تاریخ منظوم ایران . گ ۶۷پ: ۸۳ر: مثنوی اقا محمد مومن تفرشی متخلص به داعی در ستایش امام محمد تقی و عروسی امن حضرت با ام الفضل دختر هارون الرشید با اغاز: ز ایوان خلافت کرد مامون * بشوق صید روزی عزم بیرون * خبر دادند چاوشان سپه را * که در سر عزم صید افتاده شه را *» انجام : شهی کز داد مردی کرد انشا * طلاق شاهد عزای دنیا ) که مهر این عجوز زوج کش را * که مهرش نیست غیر از نقد عقبی* برون کن از دل ناقص عیارم * که نبود کار با این تا نا بکارم » نشریه دفتر: ۷: ۲۷۰ و انجامه : در شب شنبه ۱۵ شهر ذی حجه الحرام سیچقان ئیل ۱۳۱۷ در حالت کسالت روحانی و جسمانی خود را بتحریر این قصیده که مرحوم مبروز خلد مقام اقا محمد مومن .
..اقا میرزا سید محمد محمد شفیع الحسینی غفر له ۱۳۱۷: گ ۸۴پ-۸۷ر: مثنوی هجری تفرشی از میرزا ابو القاسم بن محمد صادق تفرشی متخلص به هجری » با اغاز: « یا نسیم الصبح یا خیر البرید * یا غراب الیل یا نعم الورید ...ای صبا ای پیک اربا فراق* ای تسلی بخش اهل اشتیاق*» انجام : « هجری از حرف شکایت لب به بند * گوش کن حرف حکیم هوشمند * شرح این هجران و این خون جگر* اینزمان بگذار تا وقت دگر» الذریعه ۱۹: ۱۰۲. نسخه ها ۴:ح ۳۱۳۹ . مجلس ۸: ۴۴۱ . گ ۸۸پ: چهار بیت از شاه نعمت الله ولی با اغاز: « خواهی که زدوزخ برهانی دل ودین * اثنی عشری شو بگزین مذهب من » گ ۸۹ر-۹۲پ: شعری با اغاز: « رفتم برون ز شهر سپاهان عبث عبث * وارد شدم بخطه طهران عبث عبث* احمق درین دیار نمودی نمی کند * اورده ایم زیره به کرمان عبث عبث» و چندین قطعه و رباعی که نام شاعر مشخص نیست لیکن کاتب در پایان اشعار گ ۹۲ر: چنین اورده است « این قطعه و رباعی از افکار ابکار نواب اشرف والا....محمد باقر میززا...عماد الدو.له است فی یوم جمعه ۱۴ جمادی الثانی سنه ۱۳۱۹ در دار الدوله کرمانشاهان جهت یادداشت تحریر شد: » گ ۹۱ر: اشعاری از کاتب با عنوان « لکاتبه » با اغاز: ۹۲پ: من کلام اقا میرزا بهرام مستوفی با اغاز: « بهرام درین سراچه پر شرر و شور* تا کی بحیات خویش باشی مغرور » گ ۸۳ر: دو غزل از مولفات جناب اقا میرزا نصر الله اصفهانی متخلص به رضان ساکن کرمانشاهان : گ ۹۵ر-۱۰۵پ: اشعاری از میرزا قهرمان کرمانشاهانی متخلص به تبرائی )قهرمان بن کرم تبرائی. ۱۲۷۲ق -۱۳۴۲ق) با اغاز: « زما بر خداوند پاکی درود* که مر خاک را جای پاکان نمود* خدایی که از نیستی کرد هست * همه هر چه بینی ز بالا و پست... اغاز نظم حدیث کساء شد اویزه گوش اهل سیر* ز درج دهان بتول این گهر*» انجام : « چو فصلی بپیوست از جاهشان * بگوید هم از رنج جانکاهشان * بنالد از این گنبد نورد * بگوید که ب این بزرگان چه کرد » انجامه: بتاریخ شب یکشنبه پانزدهم شهر جمادی الثانی ۱۳۱۹ در دار الدوله کرمانشاهان با نهایت افسردگی خاطر و کسالت فراوان خود را به تحریر این اشعار ...میرزا قهرمان بی سواد کرمانشاهانی بتاییدات یزدانی و توجهات صمدانی ترجمه ...به رشته نظم کشیده شده است . چو بر اب چوبیبن سواری کنند. ز راز نهفته سوالم کنند ؟* من و دست دامان این پنج تن * نبی وولی و دو فرزند و زن یا علی مددی » دیوان اشعار وی با عنوان « عرش برین » با کوشش محمد علی تبرائی به سال ۱۳۸۳ در تهران به چاپ رسیده است . شاعر منظومه عرش برین ( در داستان کسا) را در سال ۱۳۰۵ مطابق بیت « خرد گفت ناگه به گوشم چنی* به پا شد از این نامه عرش برین » به پیروی از شاهنامه فردوسی سروده است . (ستایشگر خاندان میرزا قهرمان تبرائی/ میر جلا ل الدین گزاری . فصلنامه زبان و ادب ) . گ ۱۰۶پ-۱۰۷ر: در منقبت حضرت شاه ولایت با اغاز « ای علی ای خدای را مرات* ای برخ کرده شه سواران مات * به حقیقت رخ تو مراتی است * که بود حاکی از حقیقت ذات» و انجام « ما چه اثبات مدح بر تو کنیم * ای وجود تو مر تو را اثبات* عجز الواصفون عن صفتک * ما عرفناک حق معرفتک » انجامه : « نسخه این مدیحی را درویشی نیاز نمود درین جنگ ثبت و ضبط افتاد از ملاحظه کنندگان التماس دعا فی لیله الانثنین احدی و عشرون ۱۳۴۵ من شهر ربیع الثانی پارس ئیل مطابق ۱۹ ابانماه باستانی ۱۳۰۵ شمسی حرره شفیع الحسینی» گ ۱۰۷پ-۱۰۸ر: بیتی از ناصر الدین شاه چهار بیت منطق الطیر عطار . چهار رباعی از میر عبد الغنی تفرشی در حاشیه در باره ان کاتب نوشته است . « این پنج رباعی از روی باض جناب کمال الدوله که در سیصدو پنج سال قبل نوشته شده است . استکتاب شد ۲۴ شهر رجب المرجب ۱۳۱۷ حررها محمد شفیع الحسینی» گ ۱۰۸پ: ۱۲۲پ: اشعاری از میر سعدی تفرشی و اقا ضیاء الدین تفرشی . عرفی . ثنائی . میرزا هدایت وزیر دفتر . طوطی ترشیزی. حافظ حلوایی . فردوسی طوسی . سر خوش تفرشی و هجری تفرشی . فرهاد میرزا معتمد الدوله . میرزا اقا کرمانشاهی . رضوان شیرزای . حکیم لاادری . اوحدی . طیفور بسطامی . حافظ شیرازی. نور علیشاه . مشتاقعلی شاه . درویش قاسمی . تونی خواجه منصور قرابوفه . علی حمزه بن عبد المطلب طوسی متخلص به اذری. خواجه اوحد مستوفی. سلطان کاتبی . کمال الدین خجندی . لطف الله . رکن الدین . خواجه مجد الدین . امامی. مجیر الدین بیلقانی در هجو اصفهانی. شرف الدین در جواب مجیر بیلقانی. بدر جاجرمی به خواجه شمسالدین محمد نوشته . شمس الشعرا . جامی . حاشیه گ ۱۲۳ چند غزل و رباعی که در حاشیه ان کاتب نوشته . « بتاریخ شهر ربیع الثانی ۱۳۱۹ که از عتبات عالیات مراجعت نموده و در منزل ...مهمان بودم . در قریه قراگ.زلو یکفرسنگی کنگاور ...و اقای هشامخان و اقای ابوالقاسم خانم و اقا میرزا علی اکبر خان طراخورانی .
.کباب بره...و این چند رباعی و غزل جهه سر کار نوشته شد حرره العبد الاحقر محمد شفیع الحسینی تفرشی یا علی مدد» گ ۱۲۴پ-۱۴۴پ: اشعاری از محمد نصیر طبیب . سلمان ساوجی. کمال . خواجوی کرمانی. شیخ ابو سعید . جامی. تخلص شفاهی . لطیف رباعی. مایل افشار. سید حیران . ذبیحی. عاشق . هجری. مانی با اغاز. « خرامان میروی جانم فدای سرو ازادت * نگه کن زیر پا تا ابد از افتادگان زیر پا یادت » نیازی . من کلام ناصح . شیخ بهائی. میر داماد . چند رباعی در حاشیه (گ۱۳۳پ) با یادداشت کاتب « این چند رباعی از روی کتاب جناب اقا میرزا رفیع خان جه یادگار مستوفی کرمان شاهی . وحشی. اقا سید محمد شیرازی . متخلص به رضوان . واعظ. رفیق . نظیری. من کلام هجری. چند رباعی از اسد الله انصاری. گ ۱۴۵ر: اشعاری در وصف محمود و ایاز از میر محمد عظیم بن میر محمد افضل بدخشانی الله ابادی متخلص به ثبات (۱۱۶۱-۱۱۲۲ق) از شعرای هندوستان است . ( دهخدا ذیل مدخل ثبات . دانشنامه ادب پارسی. ۴: ۸۲۱) گ ۱۴۵پ: اشعاری منتخب از کتاب حاجی سید حسن کزازی الاصل کرمانشاهی استنساخ شده است . گ ۱۴۷ر-۱۵۶: شیخ ابو سعید و سحابی. مشتاق . علی باخرزی . میرزا رفیع واعظ قزوینی. تفرشی . شعری از اقا محمد مومن در تاریخ فوت مرحوم اقا سعید جدامی فرموده است. در شهر جمادی الثانی ۱۱۷۳ . ظل السلطان . مظفر الدین شاه . اشعاری از میر عبد العظیم تفرشی و جعفر تفرشی .و...(گ۱۵۱پ:) باغ یادداشت کاتب « چند نفر از اهالی محترم تفرشی در سنه ۱۲۷۳ انجمن داشته هر یک شعری بیک وزن و قافیه فرموده اند از روی کتاب قدیمی یادداشت شد » . ماده تاریخ حوادث مهم مذهبی و تاریخی. شیخ حسن کزازی . هلالی . صفر قلی. اشعاری از اقا محمد مومن تفرشی (گ ۱۵۶ر) از جمله در تاریخ فوت مرحوم جدامی با یادداشتی در حاشیه « این اشعار در کتابی بخط مرحوم میرزا ابو القاسم جد مرحوم میرزا تقی خان معاون الملک در سنه ۱۱۷۳ نشوته شده بود افتخاراقلمی شد حرره محمد شفیع الحسینی« قصیده ای از ناشناس (گ ۱۵۶پ) با یادداشت کاتب در حاشیه « این قصیده خیلی مفصل در جنگ بخط مرحوم والد حقیر بوده و در سنه ۱۲۹۵ بنده از حفظ کرده بودم . چون اصل کتاب مفقود شده . همین مختصر بنظم جهه یاد بود نوشته شد شفیع الحسینی» گ ۱۵۷: سجع مهرهای شاه طهماسب . شاه اسمعیل . شاه سلیمان صفوی. فتحعلیشاه . محمد شاه . ناصر الدین شاه . مظفر الدین شاه . با یادداشتی در حاشیه « بتاریخ ۲۹ شهر ربیع الاول ۱۳۴۱ زمان مراجعت از زنجان که حقیر بزیارت امامزاده ...مشرف شد جهه یادداشت قلمی شد محمد شفیع الحسینی..» گ ۱۵۸ر-۱۶۰: اشعاری از کلیم خان بختیاری . رکن الدوله . ازاد خان افغان . عنایت الله . میرزا تقی خان پسر میرزا تقی خان پسر میرزا حسن بلور. تاریخ وفات اقا محمد خان و محمد شاه و ناصر الدین شاه و حاجب الدوله و شیخ احمد و اریخ جلوس مظفر الدین شاه و فوت مستوفی الممالک و...به شعر ...( تاریخچه ) شعر ترکی. از اقا محمد روضه خوان به تاریخ ۱۳۴۴ فرمودند ...گ ۱۶۱ر: اشعاری با اغاز « از نقطه توحید کسی اگاه است » با یادداشتی در حاشیه « در یوم ۲۹ شهر رجب مطابق ۳۰ بهمن ماه جلالی ۲۴ برج دلو ۴۴ در موقعی که تقریبا بیست ساعت برف باریده است و به برف روبی پشت بامها مشغول بودند و اصاق مسکونی چکه می کرد از گرمی کرسی ...این چند رباعی....محمد شفیع الحسینی»گ ۱۶۳« در لیله ۱۵ شهر جمادی الثانی ۱۳۲۳...در خدمت ....اقا رحیم کرمانشاهی بسمت ارض اقدس حرکت نمودم با دلیجان ...بشرف زیارت استانه مقدسه راهی شدم احقر محمد شفیع الحسینی» گ ۱۶۴ر: شعری از فضولی با اغاز: « دوش گفتم به پیر روحانی * می ندانم مقام انسانی* چون توئی در طریق روشن دل * مشکلم حل نما باسانی*»
تدوین و گردآوری: موسسه فرهنگی پژوهشی الجواد
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : ماخذ: فهرست نسخه های خطی كتابخانه ملی ایران. ج.۳۸
‏موضوع های کنترل نشده : شعر
 
   آدرس ثابت  ‏جنگ اشعار
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh