م‍ع‍ام‍لات‌ ص‍وری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۲۳۴۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۳۷۹۰۹۵
‏پدیدآور : اب‍طح‍ی‌ ف‍روش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍ام‍لات‌ ص‍وری‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا گ‍ودرز اف‍ت‍خ‍ارج‍ه‍رم‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ام‍لات‌ ص‍وری‌" اس‍
‏مشخصات نشر : خ‍وراس‍گ‍ان‌۱۳۷۲
‏شناسه افزوده : اف‍ت‍خ‍ارج‍ه‍رم‍ی‌، گ‍ودرز
‏شناسه افزوده : م‍ک‍رم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ گ‍روه‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکيده : ه‍دف‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ "ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ص‍وری‌" اس‍ت‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ب‍ا ارائ‍ه‌ ن‍ظری‍ات‌ ق‍ان‍ون‍ی‌، روی‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ض‍ای‍ی‌، ن‍ظری‍ات‌ ف‍ق‍ه‍ا و ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ص‍وری‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍ام‍لات‌ ص‍وری‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh