رژیم حقوقی سهام در شرکتهای سهامی حقوق ایران و انگلیس
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۲۳۴۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۳۷۹۰۸۱
‏پدیدآور : م‍ع‍م‍اری‌، اح‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : رژیم حقوقی سهام در شرکتهای سهامی حقوق ایران و انگلیس[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا رب‍ی‍ع‍ا اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د م‍ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : خ‍وراس‍گ‍ان‌۱۳۷۵
‏شناسه افزوده : اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا
‏شناسه افزوده : م‍ک‍رم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ (اص‍ف‍ه‍ان‌) دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏چکیده : در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ب‍ا ب‍ی‍ان‌ م‍ع‍ن‍ای‌ س‍ه‍م‌، م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌، ق‍ان‍ون‍ی‌، و ان‍واع‌ آن‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ و ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ ب‍ا روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌
 
   آدرس ثابت  رژیم حقوقی سهام در شرکتهای سهامی حقوق ایران و انگلیس
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh