ش‍اع‍ری‌ در ه‍ج‍وم‌ م‍ن‍ت‍ق‍دان‌: ن‍ق‍د ادب‍ی‌ در س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ع‍ر ح‍زی‍ن‌لاه‍ی‍ج‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۸-
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍اع‍ری‌ در ه‍ج‍وم‌ م‍ن‍ت‍ق‍دان‌: ن‍ق‍د ادب‍ی‌ در س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ع‍ر ح‍زی‍ن‌لاه‍ی‍ج‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ک‍دک‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آگ‍ه‌ ‏‫، ۱۳۷۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‌ ۵۱۲ص.
‏شابک : ‏‫‬‭‎‭‬ ؛ ‏‫9643291383‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‮‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: آگ‍اه‌، ۱۳۵۷
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۵
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم: زمستان: ۱۳۹۰.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۰۹] - ۵۱۲؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : ن‍ق‍د ادب‍ی‌ در س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ع‍ر خ‍زی‍ن‌لاه‍ی‍ج‍ی‌
‏موضوع : ح‍زی‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍ی‌طال‍ب‌، ۱۱۰۳ - ۱۱۸۰ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن‏‫ ۱۲ق.‏‬ -- تاریخ و نقد
‏موضوع : سبک هندی -- تاریخ و نقد
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۶۶۷۲‭/ش‌۷ش‌۲ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮‌ف‍ا‬۱/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۱۰۳۷۶
 
   آدرس ثابت  ش‍اع‍ری‌ در ه‍ج‍وم‌ م‍ن‍ت‍ق‍دان‌: ن‍ق‍د ادب‍ی‌ در س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ع‍ر ح‍زی‍ن‌لاه‍ی‍ج‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۹۸۹۱۲۷ ‬
‪ ‭PIR۶۶۷۲ /‮ش‌‬۷‮ش‌‬۲ ۱۳۸۵‬ ‬
۱
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۹۱۲۸ ‬
‪ ۶۱۹۴۴۳ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۰۴۱۳ ‬
‪ ۱۳۲۴۰۶۴ ‬
۳
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۰۴۱۴ ‬
‪ ۱۳۲۴۰۶۵ ‬
۴
۱۳۹۰
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh