اش‍ک‌ ح‍م‍اس‍ه‌: زی‍ارت‌ ن‍احیه‌ی‌ م‍ق‍دس‍ه‌ و زی‍ارت‌ ع‍اش‍ورا ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ اع‍لام‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ اص‍ح‍اب‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍دی‍دی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : اش‍ک‌ ح‍م‍اس‍ه‌: زی‍ارت‌ ن‍احیه‌ی‌ م‍ق‍دس‍ه‌ و زی‍ارت‌ ع‍اش‍ورا ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ اع‍لام‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ اص‍ح‍اب‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ج‍دی‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ب‍رگ‍زی‍ده‌ ‏‫‏‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۹۲ ص.
‏شابک : ‏‫‬‭‎964-7732-25-2:‏‫۱۲۰۰۰ ری‍ال‌ ‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌؛ ۱۳۸۲ (۹۶ ص‌).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۹۲ - ۱۸۸.
‏عنوان روی جلد : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ق‍دس‍ه‌ زی‍ارت‌ ع‍اش‍ورا ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ظم‌ و ن‍ث‍ر: اش‍ک‌ ه‍ا س‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ اع‍لام‌ و ب‍ع‍ض‍ی‌ اص‍طلاح‍ات‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ ....
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌‌ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴ - ۶۱ق‌. -- اص‍ح‍اب‌.
‏موضوع : زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ -- ش‍ع‍ر.
‏موضوع : زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ ع‍اش‍ورا -- ش‍ع‍ر.
‏موضوع : زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌.
‏موضوع : زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ ع‍اش‍ورا.
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۸۰۰۳‭/د۸۴۶ز۹ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۶۰۳۱
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  اش‍ک‌ ح‍م‍اس‍ه‌: زی‍ارت‌ ن‍احیه‌ی‌ م‍ق‍دس‍ه‌ و زی‍ارت‌ ع‍اش‍ورا ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ اع‍لام‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ اص‍ح‍اب‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۰۵۱۶ ‬
‪ ۶۳-۵۰۵۱۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۶۳۷۶۸ ‬
‪ ۱۵۳۶۸۷۳ ‬
۴
۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۳۷۶۹ ‬
‪ ۱۰۳۱۴۸ ‬
۷
۱۳۸۴
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۳۵۲۷۸ ‬
‪ ‬
۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۸۲۴۹۲ ‬
‪ ۱۰۷۲۴۶۶ ‬
۸
۱۳۸۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh