س‍ای‍ت‌ آس‍م‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ورح‍س‍ن‌طالاری‌، ع‍زی‍زه‌، - ۱۳۴۱
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ای‍ت‌ آس‍م‍ان‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍زی‍زه‌ پ‍ورح‍س‍ن‌طالاری‌ (ن‍اه‍ی‍د)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ع‍زی‍زه‌ پ‍ورح‍س‍ن‌طالاری‌ ، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ش‍ش‌،‎ 340‬ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-06-8533-x
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: س‍ای‍ت‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ آس‍م‍ان‍ی‌.
‏عنوان دیگر : س‍ای‍ت‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ آس‍م‍ان‍ی‌.
‏عنوان دیگر : س‍ای‍ت‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ آس‍م‍ان‍ی‌
‏موضوع : آرام‍ش‌ ذه‍ن‍ی‌
‏موضوع : آرام‍ش‌ و آس‍ای‍ش‌
‏موضوع : زن‍دگ‍ی‌ م‍ع‍ن‍وی‌ -- اس‍لام‌
‏موضوع : چ‍اک‍راه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BF۶۳۷/آ۴‭پ‌۹ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ۱۵۸/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۷۱۴۶
 
   آدرس ثابت  س‍ای‍ت‌ آس‍م‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh