م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ان‍دگ‍ار: ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‌ ع‍ب‍اس‌ ش‍ع‍ری‌ م‍ق‍دم‌ م‍دی‍ر ع‍ام‍ل‌ س‍اب‍ق‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ن‍در ام‍ام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍م‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، - ۱۳۵۱
‏عنوان و نام پديدآور : م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ان‍دگ‍ار: ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‌ ع‍ب‍اس‌ ش‍ع‍ری‌ م‍ق‍دم‌ م‍دی‍ر ع‍ام‍ل‌ س‍اب‍ق‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ن‍در ام‍ام‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ه‍م‍ت‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ن‍در ام‍ام‌؛ م‍ج‍ری‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ح‍م‍ی‍درض‍ا ه‍م‍ت‍ی‌ ، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۲
‏شابک : ‎964-06-8982-3۱۸۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏عنوان دیگر : ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‌ ع‍ب‍اس‌ ش‍ع‍ری‌ م‍ق‍دم‌ م‍دی‍ر ع‍ام‍ل‌ س‍اب‍ق‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ن‍در ام‍ام‌
‏موضوع : ش‍ع‍ری‌ م‍ق‍دم‌، ع‍ب‍اس‌، - ۱۳۲۲
‏موضوع : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ن‍در ام‍ام‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
‏موضوع : م‍دی‍ران‌ ع‍ام‍ل‌ -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ن‍در ام‍ام‌. رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
‏شناسه افزوده : گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
‏رده بندی کنگره : HD۹۵۷۹‭/پ‌۳۳‌ال‍ف‌‬۹۷۴ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ۳۳۸/۲۷۲۸۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۱۵۸۸۶
 
   آدرس ثابت  م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ان‍دگ‍ار: ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‌ ع‍ب‍اس‌ ش‍ع‍ری‌ م‍ق‍دم‌ م‍دی‍ر ع‍ام‍ل‌ س‍اب‍ق‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ن‍در ام‍ام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۸۴۳۵۳ ‬
‪ ۱۷۶۸۰۰۴ ‬
۱
۱۳۸۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh