ت‍غ‍ذی‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ زی‍ن‍ت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍ب‍وب‌ خ‍م‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۴۸
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍غ‍ذی‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ زی‍ن‍ت‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍ب‍وب‌ خ‍م‍ام‍ی‌
‏مشخصات نشر : رش‍ت‌ : ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌ ، - ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ج‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-5789-66-2۵۰۰۰۰ ری‍ال‌ : (ج‌. ۱):
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍‎A. Mabhbubkhomami. Ornamental plant mNutrition‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
‏موضوع : گ‍ی‍اه‍ان‌ زی‍ن‍ت‍ی‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭QK۸۶۷‭/م‌۳ت‌۷ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۵۸۱/۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۱۱۴۴۹
 
   آدرس ثابت  ت‍غ‍ذی‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ زی‍ن‍ت‍ی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh